OM azonosító: 102937
Telefon: 36/311-211
Fax: 36/515-116
 

A Kontawig Műszaki Szakközépiskola a Wigner Középiskolával azonos épületben működik.

Itt tanuló diákjaink a választott szakma sajátosságait világszínvonalú eszközparkon, sikerorientált szellemben sajátíthatják el. A képzés során megszerezhető szakmák mindegyike hiányszakmának számít, ami biztosíték arra, hogy végzés után az ország bármely területén, de akár külföldön is megkönnyítse az elhelyezkedést. Az itt megszerzett szakvizsga kiváló ajánlólevél a pályakezdéshez és megfelelő alap a karrierépítéséhez.

Az intézmény alapítványi fenntartásban működik. A tanulóktól alapítványi hozzájárulást kérünk.

 
 

Felvételi információ

Pályaválasztási információ
 
2018/2019-es tanév felvételi információi:
 • A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe
 • A tanulmányi eredmények meghatározásánál az 5 - 6 – 7. év végi érdemjegyek kerülnek beszámításra magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv; és 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek fizika tantárgyakból.
Egyéb inforációk:
 • A szakokat a jelentkezési létszám függvényében indítjuk!
 • Az intézményben oktatott idegen nyelvek:
  • angol
  • német
 • A szakmákba történő besorolás végső sorrendjét a jelentkezési létszám és a felvételi rangsor határozza meg a tanulmányi eredmények alapján.
 • A szakmák között átjárhatóságra nincs lehetőség.
 • Az iskolába jelentkezők részére a szakirányok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése kötelező.
 • A felvételnél a diszkalkulia kizáró ok!

Az iskolában folyó oktatásban többlet szolgáltatásokat nyújtunk azokon a szakterületeken - idegen nyelv, matematika, informatika, szakmai képzés -, amelyek tanulóink továbbtanulását, ill. munkavállalását sikeresen elősegíthetik.A többlet szolgáltatások fenntartása érdekében a tanévre felvételt nyert tanulóinktól/hozzátartozóiktól 6000 Ft/hó (60000 Ft/év) térítési díj fizetését kérjük.

Kollégium
Saját, felújított kollégiumunkban minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van.
 

Képzéseink

 
Tagozatkód: 0001
3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés
Idegen nyelvek: angol vagy német nyelv.
Felvételi: általános iskolából hozott pontok alapján.
Tagozatkód: 0002
3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés
Idegen nyelvek: angol vagy német nyelv. 
Felvételi: általános iskolából hozott pontok alapján.